جشنواره 20 ترونی ایکس رمز

صرافی ایکس رمز تا پایان بهار 1401 قصد دارد به تمامی کاربرانی که احرازهویت سطح دوم را انجام دهند و حداقل یک خرید موفق ثبت کنند تعداد 20 ترون جایزه اختصاص دهد که به کیف ترونی معرفی شده واریز خواهد شد.

دریافت پاداش بامعرفی معامله گران به ایکس رمز

علاوه بر پاداش مستقیم به کاربران محترم ایکس رمز به خاطر معرفی کاربران فعال توسط شما همان پاداش اولین خرید یعنی 20 ترونی را به شما نیز دوباره و دوباره پرداخت می کند. این پاداش علاوه بر پاداش اولیه 20 ترونی خود شما خواهد بود و به ازای هر کاربری که احرازهویت سطح دوم را کسب کند و اولین خرید موفق خود را انجام دهد وجود خواهد داشت.

بنابراین شما می توانید بدون محدودیت از جشنواره 20 ترونی صرافی ایکس رمز بی نهایت 20 ترونی دریافت کنید.